top of page

"Vikøy" ligg i 2. høgda og har utsikt over Hardangerfjorden og mot Vikøy i Kvam. Rommet har gode rammemadrasser som kan stå ved sida av kvarandre eller kvar for seg. 

Kvamsøy mot vindu
Kvamsøy mot kleskap
Utsikt frå Kvamsøy vinter
Utsikt frå Kvamsøy sommar
bottom of page