"Vikøy" ligg i 2. høgda og har utsikt over Hardangerfjorden og mot Vikøy i Kvam. Rommet har gode rammemadrasser som kan stå ved sida av kvarandre eller kvar for seg. 

Kvamsøy mot vindu
Kvamsøy mot kleskap
Utsikt frå Kvamsøy vinter
Utsikt frå Kvamsøy sommar