top of page

"Fossen" er eit lite rom, men er kanskje det koselegaste i huset. Sengene her er 190 cm lange, så for dei lengste av oss er dette kanskje ikkje det beste valet. Utsikten er mot fjellet og Herandselva som går i fossande stryk når vassføringa er stor. Ein ser òg mot sjøen og det landbaserte oppdrettsanlegget til Marine Harvest. 

Fossen
IMG_8810
Fossen
Itali fossen
bottom of page